image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2023-05-05

Kulinarijos paveldo pristatymas2

Rekonstruotoje pagal projektą “LiveHistory – GyvaIstorija” (XI-XII a.) Senųjų kuršių sodyboje 2023-05-05 restorano “Vikingai Grill” šefas Arnoldas Adomaitis pristatė vikingų laikotarpo kulinaro amatą, demonstravo viduramžio patiekalus.

Kulinarijos paveldo pristatymas

GyvaIstorija, publikacijos data 2022-08-20

2022 Magijos amatų festivalis

Gali būti, kad prieš tūkstantį metų kuršių žynių paslaugos buvo labai žinomos Europoje, kad gauti atsakymus į svarbius klausimus, kuršių žynių klientai į Gintaro kraštą atvykdavo net iš Viduržemio jūros. 1075 m. Adomas Brėmenietis savo knygoje Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Hamburgo bažnyčios vyskupų aktai) apibūdino kuršius kaip pasaulinio garso būrėjus:
“… ten labai daug aukso, žirgai patys geriausi. Visi namai pilni pagonių žynių, būrėjų ir nekromantų, kurie net apsirengę vienuolišku įpročiu. Ten ieško orakulinių atsakymų iš viso pasaulio, ypač ispanai ir graikai.“ Nors krikščioniai vokiečiai buvo pagonių kuršių priešai ir galėjo klaidingai suprasti ir aprašyti kuršių ritualus, turime teisę įsivaizduoti kaip galėjo atrodyti stebuklingų galių amatai ir ieškoti tiesos kol kas nepretenduojant į istorinę tikrovę.

Kuršių istorijos klubas, rekonstruojantis kuršių gyvenseną, pakvietė Lietuvos žynius, magus, burtininkus, astrologus, aiškiaregius, pranašus, šamanus, raganius ir kitus stebuklingų galių menininkus sudalyvauti Magijos festivalyje rekonstruotoje (XI-XII a.) Senųjų kuršių sodyboje. Festivalio metu dalyviai keitėsi informaciją ir žiniomis, taip pat teikė lankytojams magijos paslaugas ir amuletus.

2022 Magijos amatų festivalis amuletai

Magijos amatų festivalis vyko 2022-08-20 Senųjų kuršių sodyboje, Kunkių g. 23, Dargužiai, Klaipėdos rajonas.
Festivalio programa:
09:00-11:00 val. – Festivalio dalyvių registracija, vietų paslaugoms teikti suteikimas.
11:00-11:45 val. – Festivalio dalyvių susirinkimas.
12:00 val. – Festivalio atidarymas (sodybos vartų atidarymas lankytojams).
12:00-19:00 val. – Renginiai:
– ekskursija į kuršių paveldą, būrėjų, aiškiaregių, pranašų, šamanų, magų menų pristatymas – individualus darbas su lankytojais, vikingų laikotarpio kulinarinio paveldo pristatymas (restoranas “Vikingai Grill”), prekyba suvenyrais ir nuo 15:00 iki 16:00 val. – pranešimai nuo scenos.
19:00 – 22:00 val. – Folk-roko koncertas.
22:00 val. – Festivalio uždarymas.

GyvaIstorija, publikacijos data 2022-03-10

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Europos Komisija, vadovaudamasi savo sprendimu visapusiškai įgyvendinti visas ES ribojamąsias priemones, sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija pagal Europos kaimynystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, taip pat pagal INTERREG Baltijos jūros regiono programą. Tai, be kita ko, reiškia, kad Rusijos partneriams nebus atliekami jokie tolesni mokėjimai. Taip pat nurodyta, kad Rusijos atstovai neturi dalyvauti jokiuose susitikimuose ir veiklose, susijusiose su Programos projektų įgyvendinimu. Europos Komisijos pranešimą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_22_1526

Pabrėžiame, kad sankcijos yra taikomos Rusijos Federacijos institucijoms ir asmenims, o ne ES valstybių paramos gavėjams, todėl Programos vadovaujančioji institucija šiuo metu konsultuojasi su Europos Komisija siekdama užtikrinti Lietuvos paramos gavėjų interesus. Lietuvos organizacijos gali toliau tęsti veiklas Lietuvoje, kaip numatyta paramos sutartyse, atsisakant visų bendrų su Rusijos partneriais veiklų.

image_2022-04-04_201400657

11/02/2022

Report on implemented activities for February 2022 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in February period:
– events in Klaipėda University (International Conference, Grand Closing);
– mannequins movements;
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English.
– working with project and accounting documents, with Audit.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 112,81
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 65,05
3. 3.16. Rent of conference hall for 80 persons in Klaipeda district for 5 hours (activity 2.4.: Grand closing of the project) 250,00
4. 3.17. Holding an international conference in Klaipeda “Tourism Development in the Southern Baltic Region through the Reconstruction of a Common History” for 50 participants (activity 2.5.: International Conference in Klaipėda) 2250,56
5. 3.15. Coffee break (for 50 persons in the middle of the conference) (activity 2.4.: Grand closing of the project) 85,00
6. Audit of beneficiary 3 (GA 1.2) 482,94
7. 3.28. TV commercials 5 times on TV (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district). History of the Project. 570,00 (paid in December of 2021)
8. 3.38. TV commercials (activity 3.2.: Installation of exhibition place “Curonian village” in Klaipeda district with Grand Opening). History of the Project. 300,00 (paid in December of 2021)

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2022-02-05

2022-02-05 Klaipėdoje, Klaipėdos universitete vyko Projekto “GyvaIstorija” užbaigimo renginio “Grand Closing” antras etapas. Tarptautinis politikos mokslų institutas organizavo ir “Grand Closing” metų pravedė tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Turizmo vystymas per istorinės reknstrukcijas” antrą, teorinę dalį. Renginis praėjo sutinkamai su galiojančiais sanitariniais reikalavimai dėl COVID-19.

Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 05 Feb 2022

On 05 February 2022, the second stage of the event “Grand Closing” under the project “Living History” took place in Klaipėda University, Klaipėda. During the Grant Closing, the International Institute of Political Sciences held the second, theoretical part of the international scientifical-practical conference “Development of Tourism through the History Reconstruction.” The event took place in compliance with the applicable health requirements for COVID-19.

The Project has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonian History Club.

image_2022-04-04_201400657

31/01/2022

Report on implemented activities for January 2022 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in January period:
– mannequins movements;
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English;
– working with project and accounting documents;
– travel to Vilnius, working with and in Litexpo Adventure-2022.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 397,19
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 189,14
3. 3.51. Printing 7000 Leaflets about Tourist posibilities in RU and LT (activity 4.4.: Partisipation in exhibition in Vilnius). Design and print. 180,41
69,59
4. Travel (staff) with mannequins to Kunkiai (ex-Darguzhiai) (activity 3.4.: Development of a mobile exhibition of costumes and instruments of the Curonian craftsmen 9th-12th century). Steps: travel from museums; travel to Litexpo. (650,00 – paid in December of 2021)
5 Travel cost from Klaipeda to Vilnius (activity 4.4.: Participation in exhibition in Vilnius), 3 reinactors 150,00
6 Accommodation for 3 persons for 3 nights (activity 4.4.: Participation in exhibition in Vilnius) 270,00

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2022-01-30

2022 m. sausio 28, 29, 30 dienomis Vilniuje, parodoje LITEXPO Adventure-2022, Kuršių istorijos klubas pristatė projektą “LiveHistory”. Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 30 Jan 2022

On 28, 29, and 30 January 2022, the Curonian History Club presented the project “LiveHistory” at the exhibition LITEXPO Adventur-2022, Vilnius. The Project has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonian History Club.

image_2022-04-04_201400657

31/12/2021

Report on implemented activities for December 2021 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in December period:
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English;
– working with project and accounting documents;
– working for exhibition preparing.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 397,19
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 189,14
3. 3.64. Development and installation of Exhibition stand (activity 4.4.: Participation in exhibition in Vilnius) – DESIGN 80,00
4. 3.64. Development and installation of Exhibition stand (activity 4.4.: Participation in exhibition in Vilnius) 217,80
5. Columns for the Curonian village (activity 3.2.: Installation of exhibition place “Curonians village” in Klaipeda district (with Grand opening) 3000,00
6. B3 paid for the construction – 4.2. Exhibition place “Curonians village” in Klaipeda district (3 pavilions, GA 3.2). 39 999.00

image_2022-04-04_201400657

30/11/2021

Report on implemented activities for November 2021 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in November period:
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English.
– working with project and accounting documents.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 397,19
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 248,25
3. Additional attributes for costumes (removable tracks) (activity 3.3.: Purchase of costumes from the 9th-12th century). Preparing for travels. 250,00

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-11-21

Muziejus kviečia į praeitį susipažinti su kuršiais

Kretingos muziejuje trumpam vieši svečiai iš tolimos praeities – archeologijos ekspoziciją papildė keturi nepaprasti manekenai. Jie vaizduoja rytiniame Baltijos pajūryje gyvenusius mūsų protėvius kuršius. Tai – itin svarbus ekspozicijos papildymas, nes iki smulkmenų leidžia susipažinti su kuršių anuometiniais amatais, apranga, papuošalais, darbo įrankiais.
Kuršius vaizduojančios figūros įkurdintos vienoje iš Kretingos krašto priešistorės ekspozicijos salių, pasakojančių apie kuršiškojo laikotarpio, t. y. IX–XIII amžių materialinę kultūrą. Kuršių kario, moters, žemdirbio ir žvejo manekenai stovi šalia Imbarės piliakalnio maketo ir kuršių kapinynuose rastų įkapių. Jei ekspozicijoje matome senųjų šio krašto gyventojų gyvenimo fragmentus bei seniai sunaikintos kuršių pilies sumažintą vaizdą, tai manekenai leidžia visą praeities vaizdą susidėlioti iki galo. Mat kuršius manekenai aprengti taip, kaip tai iš tiesų buvo prieš tūkstantį metų. Vaizdą atkurti leido muziejuose saugomi archeologinių tyrinėjimų metu surasti dirbiniai bei kruopštus rekonstruktorių darbas.
Į Kretingos muziejų šio krašto gyventojus vaizduojantys manekenai atkeliavo iš Senųjų kuršių sodybos Dargužių kaime. Šios sodybos kūrimas truko apie dešimt metų: prasidėjo nuo idėjų paieškos ir projekto ruošimo, o užsibaigė jo įgyvendinimu. Jos įkūrimu ir veikla besirūpinantis Kuršių istorijos klubo pirmininkas Sergejus Ivanovas sakė, jog Dargužiuose kuršių gyvenimo atkūrimas, tame tarpe ir kuršių manekenų sukūrimas, prasidėjo ne atsitiktinai. Prieš keliolika metų Kunkiuose, kurie tuo metu priklausė Dargužių kaimui, Kretingos muziejaus archeologas Julius Kanarskas aptiko XI–XII amžių kuršių gyvenvietę, stovėjusią prie Cipos upelio, vos už kilometro nuo dabartinės Senųjų kuršių sodybos.
Siekiant visuomenę plačiau supažindinti su kuršių materialine kultūra, Dargužių kaimo bendruomenės iniciatyva buvo įkurtas Kuršių istorijos klubas, kuris parengė ir įgyvendina tarptautinio projekto „LiveHistory-GyvaIstorija: Atgimusi tūkstantmetė istorija“ dalį Lietuvos teritorijoje. Šis tarptautinis projektas vykdomas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Sodyboje viešintys svečiai gali patirti trijų skirtingų kuršių gyvenimo akimirkas. Joje yra pastatyti kuršių žvejo, žemdirbio ir kario nameliai. Nameliai pastatyti laikantis autentiškumo, o juos visus aplankius besidomintys praeitimi gali susipažinti su IX–XII amžiais gyvenusių kuršių manekenais. Jų kostiumai atkurti remiantis archeologinių tyrinėjimų duomenimis ir radiniais. Kruopštus archeologų ir rekonstruktorių darbas leido atkurti dėvėtų rūbų spalvas, medžiagas ir net pasiuvimo būdą, pagaminti jų naudotus ginklus, darbo įrankius, papuošalus. Tiesa, taip smulkmeniškai atkuriant kuršius vien Lietuvoje atliktų archeologinių tyrimų neužteko – dalį atributikos rekonstruktoriai atkūrė pagal skandinavų vikingų paveldą. Būtent šiuos taip smulkmeniškai atkurtus kuršius dabar galima apžiūrėti lankantis Kretingos muziejuje.
Pasak muziejaus istoriko, archeologo Juliaus Kanarsko, mums, kretingiškiams, šiuos kuršių manekenus apžiūrėti yra itin svarbu.
„Tradiciškai muziejuose kuršių materialinę kultūrą reprezentuoja archeologų tyrinėtuose kapinynuose, piliakalniuose ir senovės gyvenvietėse aptikti ginklai, darbo įrankiai, papuošalai, buities ir namų apyvokos reikmenys. Nors jie yra autentiški, bet ilgą laiką būdami po žeme jie smarkiai pasikeitė: geležiniai dirbiniai surūdijo, žalvariniai – pažaliavo ir korodavo, iš odos, tekstilės ir kitų organinių medžiagų pagamintų rūbų, diržų ir pan. išliko tik fragmentai.
Todėl norint pajusti tikrąją kuršių materialinės kultūros dvasią, pamatyti kaip iš tikrųjų jie buvo apsirengę, apsiginklavę ir pasipuošę, kokius kasdienėje veikloje naudojo darbo įrankius, buities ir namų apyvokos reikmenis, labai svarbus vaidmuo tenka archeologinių radinių rekonstrukcijai“, – kalbėjo J. Kanarskas.
Muziejuje galima išvysti pavienių kuršių ir jų protėvių materialinę kultūrą atspindinčių radinių replikų, iš kurių eksponuojami Lazdininkų senojo geležies amžiaus kario ginklai, papuošalai ir aprangos detalės bei Kašučių kuršių moters papuošalų komplektas. Tačiau manekenai yra kai kas naujo.
„Manekenų dabartinėje archeologinėje ekspozicijoje iki šiol neturėjome. Todėl laikinam eksponavimui deponuoti Dargužių senųjų kuršių sodybos kuršių manekenai pagyvins kuršiškojo laikotarpio ekspoziciją, leis muziejaus edukacinių užsiėmimų vadovams detaliau ir akivaizdžiau supažindinti mažuosius ir suaugusius muziejaus lankytojus su senųjų šio krašto gyventojų materialine kultūra. O kuršiai Kretingai nėra svetimi. Juk mūsų miesto istorijos ištakos siekia tuos laikus, kai čia gyveno šie vakarų baltų genčių atstovai ir jų protėviai. Pats Kretingos vietovardis yra laikomas kuršišku, o XIII a. istorijos šaltiniuose minima Kretingos pilis, stovėjusi ant Ėgliškių (Andulių) piliakalnio šalia Dangės, XI–XIII a. buvo kuršių Mėguvos žemės administracinis, ūkinis ir gynybinis centras. Būtent, iš Kretingos pilies 1253 m. dalybų akto mus pasiekė seniausi kuršiški asmenvardžiai: Veltūnas (Kretingos pilies valdovas), Reiginas (valdovo brolis), Tvertikis ir Saveidis (dalį pilies apygardos valdę kuršių didikai). Kretingos muziejininkai yra dėkingi Kuršių istorijos klubui ir jo pirmininkui Sergejui Ivanovui už krašto priešistorės ekspozicijos paįvairinimą klubui priklausančiomis kuršių materialinės kultūros rekonstrukcijomis“, – sakė J. Kanarskas.
Tam, kad Kretingos muziejuje besipuikuojantys manekenai tarsi prakalbėtų, būtina žinoti, jog kuršiai yra viena žymiausių baltų genčių. Ir vienintelė gentis iš visų dabartinėje Lietuvos teritorijoje gyvenusių, kuri plaukiojo Baltijos jūroje. Kuršiai buvo itin geri kariai, apdainuoti islandų sagose (kronikose). Kuršių gentis susiformavo apie VI–VII amžių Baltijos pietrytiniame pajūryje. Klestėjo ši gentis labiausiai X–XIII amžiuje – tuo metu gentis valdė pajūrio žemes nuo Ventės Rago iki pat Rygos įlankos ir Cėsių. Šioje teritorijoje kuršiai turėjo ne vieną prekybos centrą bei pilį. Nors kuršiai buvo kariai ar bebaimiai Baltijos jūros valdovai, savo krašte jie gyveno sėsliai, augino avis, ožkas, kiaules, arklius, karves ir jaučius, medžiojo briedžius, elnius, stirnas, šernus, kiškius. Žvejojo jūroje, mariuose, upėse ir ežeruose.
Kuršiai vertėsi ir žemdirbyste: sėjo avižas, kviečius, miežius, rugius, soras, pupas ir lęšius. Taip pat vartojo miško gėrybes: grybus, avietes, bruknes, spanguoles, vaivorus, žemuoges, lazdynų riešutus, miškinių obelaičų vaisius, krykles (mažąsias slyvaites), laukines vyšnias ir kt.
XIII amžiuje Livonijos ordinas kuršius įveikė, pakrikštijo, o per 1260–1267 metų sukilimą daug jų išžudė arba perkėlė į kitas kryžiuočių valdomas žemes. Melno taikos sutartimi Lietuvai atitekusioje pajūrio teritorijoje išlikę kuršiai XV–XVI amžiais buvo asimiliuoti žemaičių. Tik Šventosios–Palangos apylinkėse įsikūrė iš Latvijos Kuršo atsikėlę latviakalbiai žvejai kuršininkai, kurie šiandien save laiko kuršių ainiais.
Kaip ten bebūtų, anksčiau ar vėliau Vakarų Lietuvoje apsigyvenę, visi tapome senųjų šio krašto gyventojų kuršių kultūros paveldėtojais, jų idėjų ir darbų tęsėjais.
Susipažinti su garsiaisiais protėviais Kretingos muziejuje bus galima iki 2022 m. sausio mėnesio pabaigos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 21 Nov 2021

The museum is inviting you to turn back time and to meet the Curonians

Guests from way back, i.e., four extraordinary dummies, are visiting the Kretinga Museum for a short time and joined its archaeological exposition. They depict our ancestors, the Curonians, who lived on the eastern Baltic coast. This is a very important addition to the exposition, as it introduces the Curonians’ crafts, clothing, jewellery, and work tools of that time down to the last detail.
The Curonians’ figures have been placed in one of the halls of the Kretinga region’s prehistory exposition, which tells about the material culture as of the Curonian period, i. e., the 9th – 13th centuries. The dummies of the Curonian warrior, woman, farmer and fisherman stand next to the model of the Imbarė Mound and the burials found in the Curonian cemetery.
The dummies depicting the regional inhabitants came to the Kretinga Museum from the “Curonian Village,” situated in the village of Dargužiai.
The Curonian tribe formed in approx. the 6th – 7th centuries at the south-eastern Baltic coastline. The tribe flourished most in the 10th to 13th centuries, whereby it ruled the coastal areas from Ventė Cape to the Gulf of Riga and Cēsis. The Curonians owned a number of commercial centres and castles in this area. Although the Curonians used to be warriors and fearless rulers of the Baltic Sea, they were rather sedentary settlers – they raised sheep, goats, pigs, horses, cows and bulls, hunted elks, deers, roes, boars, and hares, fished in the sea, lagoons, rivers, and lakes.
The Curonians were also engaged in agriculture: they sowed oats, wheat, barley, rye, millet, beans, and lentils. They also consumed forest products: mushrooms, raspberries, red bilberries, cranberries, mulberries, wild strawberries, hazelnuts, wild apple fruits, sloe plums, wild cherries, and so on.
In the 13th century, the Livonian Order defeated and baptised the Curonians; during the uprising of 1260–1267, many of them were killed or relocated to other Crusader lands. The Curonians, who stayed in the coastal region, which went to Lithuania under the Treaty of Melno, were assimilated by Samogitians in the 15th to 16th centuries. Only the suburbs of Šventoji-Palanga were settled by Latvian-speaking fishermen who came from Curonia in Latvia; nowadays, they identify oneself as Curonian antecedents.
Well, be that as it may, all of us, who sooner or later settled in Western Lithuania, became the heirs of the Curonian culture of the ancient local inhabitants, the successors of their ideas and works.
You can meet the famous ancestors in the Kretinga Museum until the end of January 2022.

The Project has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The Project has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

image_2022-04-04_201400657

31/10/2021

Report on implemented activities for October 2021 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in October period:
– mannequins travel to museums;
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English.
– working with project and accounting documents.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 208,05
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 153,67
3. 2.7. Travel (staff) with mannequins to Kunkiai (ex-Darguzhiai) (activity 3.4.: Development of a mobile exhibition of costumes and instruments of the Curonian craftsmen 9th-12th century) – third step, to museums (650,00 – paid in December of 2021)
4. B3 paid the debt for the construction of the fence – 4.2. Exhibition place “Curonians village” in Klaipeda district (The FENCE for 3 pavilions, GA 3.2). 6 950.00
5. B3 paid the debt for the construction – 4.2. Exhibition place “Curonians village” in Klaipeda district (3 pavilions, GA 3.2). 20 000.00

image_2022-04-04_201400657

30/09/2021

Report on implemented activities for September 2021 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in September period:
– working with Audit;
– mannequins movements;
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English.
– working with project and accounting documents.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3
No / Budget Expenditure / Eur
1. 1.4. Local Coordinator (25%, 24 months) 397,19
2. 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 248,25
3. Audit of beneficiary 3 (GA 1.2) 482,91

image_2022-04-04_201400657

31/08/2021

Report on implemented activities for August 2021 by the Project LT-RU-1-042
“LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”

Activity of the Club in August period:
– events in Curonian village;
– mannequins movements;
– communication with project partners;
– working with public procurement documents;
– working with the accounting documents;
– working with publications in www.curonians.club, FB GyvaIstorija, FB Kuršių istorijos klubas, translations to English.
– working with project and accounting documents.
Financial costs incurred by Beneficiary No 3

No / Budget Expenditure / Eur
1 1.4. Local coordinator (25%, 24 months) 397,19
2 1.6. Local Accountant (25%, 24 months) 248,25
3 2.7. Travel (staff) with mannequins to Kunkiai (ex-Darguzhiai) (activity 3.4.: Development of a mobile exhibition of costumes and instruments of the Curonian craftsmen 9th-12th century). First and second steps. (650,00 – paid in December of 2021)
4 3.4. Organisation of festival, 1 organisation (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district ) 1.200,00
5 3.5. Reenactors of history from LT (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district) (fee) 360,00
6 3.17. Holding an international conference in Klaipeda “Tourism Development in the Southern Baltic Region through the Reconstruction of a Common History” for 50 participants (activity 2.5.: International Conference in Klaipėda), summer practical session in Curonian village 2.250,56
7 3.25. Printing 500 posters of A3 size for advertising of festival (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district) 400,00
8 3.27. Advertising festival in internet including social media. (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district) 150,00
9 3.29. Event coverage Service, press article, video, internet publication (activity 2.3.: Festival “Craft” in Klaipeda district) 150,00
10 3.35. Printing 300 leaflets for advertising of festival (activity 3.2.: Installation of exhibition place “Curonian village” in Klaipeda with Grand opening) 120,00
11 3.39. Event coverage Service (activity 3.2.: Installation of exhibition place “Curonian village” in Klaipeda district with Grand opening) 150,00

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-08-28

2021-08-28 Senųjų kuršių sodyboje adresu Kunkių g. 23, Dargužiai, Klaipėdos rajonas, nuo 12 iki 22 val. vyko Projekto “GyvaIstorija” užbaigimo šventės pirmas (vasaros) etapas “Vasaros palydos”. Tarptautinis politikos mokslų institutas organizavo ir šventės metų pravedė tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Turizmo vystymas per istorinės reknstrukcijas” pirmq dalį. Renginis praėjo sutinkamai su galiojančiais sanitariniais reikalavimai dėl COVID-19.

Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

Fotografijos:

LiveHistory, release date 28 Aug 2021

On 28 August 2021, 12 a.m. to 10 p.m., the first (summer) stage, “Summer Send-off Celebration” as part of the Completion of the Living History Project, took place in the Curonian Village at Kunkių st. 23, Dargužiai, Klaipėda district. During the celebration, the International Institute of Political Sciences held the first part of the international scientific-practical conference “Development of Tourism through the History Reconstruction.” The event took place in compliance with the applicable health requirements for COVID-19.

The project “LiveHistory” has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonians’ History Club.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-08-21

2021-08-21 Senųjų kuršių sodyboje adresu Kunkių g. 23, Dargužiai, Klaipėdos rajonas, vyko Amatų festivalis, kurį nuo 12 val.iki 22 val. aplankė virš 500 lankytojų. Kad vienu momentu neatvyktu didelid lankytojų skaičius (kad nepažeisti sanitarinius reikalavimus dėl COVID-19), apie folk dainininkės Rasos Sieros koncerto tikslu laiką iš viešai pranesta nebuvo. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 21 Aug 2021

On 21 August 2021, 12 a.m. to 10 p.m., the Crafts Festival took place in the Curonian Village at Kunkių st. 23, Dargužiai, Klaipėda district. It was attended by over 500 visitors. To prevent a large number of visitors to arrive at the same time (to comply with health requirements for COVID-19), the time of the folk singer Rasa Siera’s concert was not announced. The project “LiveHistory” has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonians’ History Club.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-08-14

2021-08-14 ekspozicinėje aikštelėje Kunkių g. 23, Dargužiai, Klaipėdos rajonas, vyko Senųjų kuršių sodybos atidarimo šventė, kurį nuo 12 val.iki 22 val. aplankė virš 500 lankytojų. Kad vienu momentu neatvyktu didelid lankytojų skaičius (kad nepažeisti sanitarinius reikalavimus dėl COVID-19), apie folk roko grupės “Žalvarinis” koncerto tikslu laiką iš viešai pranesta nebuvo. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 14 Aug 2021

On 14 August 2021, 12 a.m. to 10 p.m., the Curonian Village Opening Festival took place at the the exposition site, Kunkių st. 23, Dargužiai, Klaipėda district. It was attended by over 500 visitors. To prevent a large number of visitors to arrive at the same time (to comply with health requirements for COVID-19), the time of the folk rock group’s “Žalvarinis” concert was not announced. The project “LiveHistory” is implemented within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The project “LiveHistory” has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonians’ History Club.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-08-08

Kuršių istorijos klubas priėmė iš rangovų darbus: iš VšĮ “Meno ir kultūros sprendimai” – tvorą, iš VšĮ “Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras” kuršio žemdirbio namą, iš Asociacijos “Lietuvos Lozoriaus korpusas” – kuršio kario namą.

Kadangi visi pagrindiniai projekto elementai jau pagaminti, 2021-06-25 buvo pradėti bendrieji Ekspozicinės aikštelės “Curonian village” (lietuviškas pavadinimas – “Senųjų kuršių sodyba”) tvarkymo darbai. Anksčiau filmuota LNK medžiaga išėjo į eterį 2021-08-08, prieš Senosios kuršių sodybos atidarymo šventės.

Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, release date 8 Aug 2021

The Curonians’ History Club accepted the works from contractors: a fence – from the Public Establishment “Art and Culture Solutions” (Meno ir kultūros sprendimai), a Curonian farmer’s hut – from the Public Establishment “Cultural Heritage Reconstruction Centre” (Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras), and a Curonian warrior’s hut – from the Association “Lithuanian Lazarus’s Pavilion” (Lietuvos Lozoriaus korpusas).
As all the main project component were ready, on 25 June 2021, the general maintenance of the exhibition site “Curonian Village” (in Lithuanian: Senųjų kuršių sodyba) was started.
The vide orecord, previously filmed by LNK, was released on 8 August 2021, before the Curonian Village Opening Festival.

The project “LiveHistory” has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonians’ History Club.

Reference

Ссылка на сюжет

Kuršio žvejo namas

Curonian fisherman’s hut

Kuršio žemdirbio namas

Curonian farmer’s hut

Kuršio kario (vikingo) namas

Curonian warrior’s (Viking’s) hut

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-08-01

LiveHistory, release date 1 Aug 2021

Informacija koreguojama

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2021-01-24

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

VšĮ Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras perdavė Kuršių istorijos klubui vieną Kuršių kaimo elementą (IX-XII a.) – kuršio žvejo namelį. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 24/01/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

PI “Cultural Heritage Reconstruction Center” has handed over to the Curonian History Club one element of the Curonian village (IX-XII c.) – a Curonian fisherman’s hut.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020-11-05

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

VšĮ Meno ir kultūros sprendimai perdavė Kuršių istorijos klubui 7 Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektus su karine ir buitine atributika (IX-XII a.). Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 05/11/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

PI “Art and Culture Solutions” has handed over to the Curonian History Club 7 Curonian village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.).

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020-10-01

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

VšĮ Meno ir kultūros sprendimai perdavė Kuršių istorijos klubui Mobiliąją parodą iš “IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų”. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 01/10/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

PI “Art and Culture Solutions” has handed over to the Curonian History Club a Mobile exhibition of the “IX-XII c. Curonian mannequins, costumes and instruments”.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/23

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

Rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimo konkursą laimėjo Lietuvos Lorzoriaus korpusas ir VšĮ “Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras”. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 23/09/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

The Lithuanian Lazarus Corps (Lith. Lietuvos Lozoriaus korpusas) and the Institution “Cultural Heritage Reconstruction Centre” (lith.: VšĮ „Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras“) won the tender for the production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/18

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

“IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimo konkursą, taip pat Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimo konkursą laimėjo VšĮ “Meno ir kultūros sprendimai”. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 18/09/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

The tender for the creation of “Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments”, as well as the tender for the production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were won by the Public Institution “Arts and Culture Solutions“ (lith.: VšĮ „Meno ir kultūros sprendimai).

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/11

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.

Projekte numatytas rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto istorikais ir archeologais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 11/09/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

The production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement is planned in the project.
In cooperation with historians and archaeologists of Klaipeda University, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/06/15

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.
Projekte numatytas Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai kostiumų komplektų, karines ir buitines atributikos (IX-XII a.) gamintojams. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 15/06/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

The production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for manufacturers of costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were created.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/05/15

Projektas „LiveHistory” tęsia veiklą.
Projekte numatytas “IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 15/05/2020

Project “LiveHistory” continues its activity.

The production of „Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments“ is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija, publikacijos data: 2020/04/16

Projektas „GyvaIstorija: Atgimusi tūkstantmetė istorija” 2020-02-12 pradėjo įgyvendinimo etapą!

Kuršių istorijos klubas sieks pritraukti bei padidinti turistų, besilankančių projekto įgyvendinimo metu sukurtuose objektuose, skaičių.Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory, 16/04/2020

Project “LiveHistory” has started the implementation phase!

The Curonian History Club is aiming to increase the number of tourists who will be attracted to the touristic objects installed during the project implementation.
The Curonian History Club shall build exhibition place “Curonian village” and organize cultural events and festivals in the duration 24 months.
The Project developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

image_2022-04-04_201400657

GyvaIstorija: 2020-02-12 – 2022-02-11

Klaipėdos rajono Dargužių kaime (šalia Karklės) 2003 metais archeologiniais tyrinėjimais Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas nustatė kuršių senovės gyvenvietę, kuri datuojama XI-XII a.
2010 metais Klaipėdos rajono Dargužių kaimo bendruomenė (dab. Senųjų Kunkių bendruomenė) priėmė sprendimą rekonstruoti kaime rastą senovės gyvenvietė ir pradėjo teritorijos ir finansavimo paiešką.
Idėjai įgyvendinti 2014 metais Klaipėdos rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos buvo paremtas Kuršių istorijos klubo steigimas Dargužių kaime.
Kuršių istorijos klubas pradėjo bendradarbiavimą su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkais, Dargužių senovės gyvenvietės rekonstrukcijai Tarptautinės jaunųjų ūkininkų sąjungos pagalba rado partnerius užsienyje, taip pat rado finansavimą iš Europos kaimynystės priemonės. Rengiant ir adaptuojant tarptautinio ir nacionalinio pažintinio kaimo turizmo projektą prie Europos kaimynystės priemonės reikalavimų, planuojama projekto įgyvendinimo vietą reikėjo keisti – nuo Skuodo parko iki Lyverių kaimo prie Gargždų, tačiau galutinai Dargužių senovės gyvenvietės aura ir magija, stebuklingi sutapimai ir likimas gražino projekto įgyvendinimą į Dargužius. Kaimo bendruomenės ir Klubo narių pastangomis Dargužiuose buvo rastas žemės sklypas; pagrindinio paramos davėjo struktūros pritarė projekto įgyvendinimui šalia senųjų kuršių gyvenvietės istorinės vietos.

Kadangi Dargužių senovės gyvenvietės vietoje neišliko pastatų konstrukcijų, Senųjų kuršių sodybos pastatai ir jų elementai rekonstruoti pagal to laikotarpio archeologės Dr. Miglės Ubės Palangos archeologinius radinius.

Projektas “LiveHistory” įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sajungos.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją, už teksto turinį atsako tik Kuršių istorijos klubas.

LiveHistory: 12/02/2020 – 11/02/2022

In 2003, Julius Kanarskas, a historian of the Kretinga Museum, discovered an ancient Curonian settlement dating back to the 11th-12th centuries through archaeological excavations in the village of Dargužiai, Klaipėda district, near Karklė. In 2010, the community of the Dargužiai village of Klaipėda district (now – the Senųjų Kunkių community) made a decision to reconstruct the ancient settlement, which was discovered in the village, and started the search for area and funding.
To implement the idea, in 2014, the Council of Non-Governmental Organisations of Klaipėda District Municipality supported the establishment of the Curonian History Club in Dargužiai village.
The Curonian History Club began cooperation with researchers from the Institute of Baltic Region History and Archaeology of Klaipėda University, found partners for the reconstruction and funding through the European Neighbourhood Instrument. While developing and revising the idea to meet the requirements of the European Neighbourhood Instrument, the primary location of the project kept changing – from Skuodas Park to Lyveriai village (near Gargždai), and finally the aura and magic of the ancient settlement Dargužiai, miraculous coincidences and destiny brought the project back to Dargužiai. Through the efforts of the village community and members of the Club, a plot of land was found in Dargužiai; the structures of the main donor approved the location of the project next to the historical site.

Since no building survived in place of the ancient settlement of Dargužiai, the buildings of the Curonian Village and their components were reconstructed on the basis of to the archeological finds of Palanga of that period.

The project “LiveHistory” is implemented within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union.

The EU accepts no responsibility or liability with regard to the information provided; the content of the text is solely the responsibility of the Curonian History Club.

Hello