GyvaIstorija, publikacijos data: 2020/04/16

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „GyvaIstorija: Atgimusi tūkstantmetė istorija” 2020-02-12 pradėjo įgyvendinimo etapą!
gyvaistorija
3 projekto partneriai – Zelenogradsko miesto sav. administracija, Kaliningrado viešoji organizacija „Istorinės rekonstrukcijos centras „Kaup“ ir Kuršių istorijos klubas kartu sieks pritraukti bei padidinti turistų, besilankančių projekto įgyvendinimo metu sukurtuose objektuose, skaičių. Partneriai sukurs parodas „Vikingų kaimas Kaup“ ir „Kuršių kaimas“ bei organizuos bendrus kultūrinius renginius ir festivalius. Be to, bus sukurta mobili programėlė „History Quest“. Projekto biudžetas – 335.123,34 EUR, trukmė – 24 mėnesiai.

2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – Programa) parengta pagal Europos kaimynystės priemonę yra finansuojama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Rusijos Federacijos lėšomis. Pagal Programą numatyta skatinti ir plėsti bendradarbiavimą per sieną (toliau – BPS) tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų tęsiant anksčiau pradėtą bendradarbiavimą pagal 2004–2006 m. TACIS Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos kaimynystės programą ir 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

LiveHistory, 16/04/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, has started the implementation phase.
gyvaistorija
3 project partners – Administration of municipality of Zelenogradsk town district authority, Kaliningrad public organization “Historical reconstruction center “Kaup” and The Curonian History Club, are aiming to increase the number of tourists who will be attracted to the touristic objects installed during the project implementation.
Partners shall build exhibition places “Viking village Kaup” and “Curonian village” and organize cross-border cultural events and festivals. What is more, the mobile application “History Quest” will be created. The budget of the project is 335.123,34, the duration 24 months.
The Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme 2014–2020 (hereinafter – the Programme) has been developed within the framework of the European Neighbourhood Instrument and is being co-financed by the European Union (hereinafter – EU) and the Russian Federation. The Programme will promote and broaden the cross-border cooperation (hereinafter – CBC) between the border regions of Lithuania and Russia, which so far has been pursued under the 2004–2006 TACIS Neighbourhood Programme Lithuania–Poland–Russia and 2007–2013 European Neighbourhood and Partnership Instrument CBC Programme Lithuania–Poland–Russia.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/05/15

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas “IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams.

LiveHistory, 15/05/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of „Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments“ is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/06/15

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto istorikais buvo sukurti reikalavimai kostiumų komplektų, karines ir buitines atributikos (IX-XII a.) gamintojams.

LiveHistory, 15/06/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) is planned in the project.
In cooperation with historians of University of Latvia, the requirements for manufacturers of costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/11

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Projekte numatytas rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimas. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto istorikais ir archeologais buvo sukurti reikalavimai mobiliosios parodos gamintojams.

LiveHistory, 11/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement is planned in the project.
In cooperation with historians and archaeologists of Klaipeda University, the requirements for mobile exhibition manufacturers were created.

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/18

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
“IX-XII a. kuršių manekenų, kostiumų ir instrumentų mobiliosios parodos” sukūrimo konkursą, taip pat Septynių Kuršių kaimo gyventojų kostiumų komplektų su karine ir buitine atributika (IX-XII a.) pagaminimo konkursą laimėjo VšĮ “Meno ir kultūros sprendimai”.

LiveHistory, 18/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The tender for the creation of “Mobile exhibition of the IX-XII century Curonian mannequins, costumes and instruments”, as well as the tender for the production of ‘Seven Curonians’ village residents’ costume sets with military and household elements (IX-XII c.) were won by the Public Institution “Arts and Culture Solutions“ (lith.: VšĮ „Meno ir kultūros sprendimai).

GyvaIstorija, publikacijos data 2020/09/23

Paruoštas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą projektas LT-RU-1-042 „LiveHistory: Atgimusi tūkstantmetė istorija” tęsia veiklą.
Rekonstruojamos kuršių IX-XII a. gyvenvietės mobiliųjų konstrukcijų ekspozicijos “Kuršių kaimas” elementų (mobiliųjų konstrukcijų) pagaminimo konkursą laimėjo Lietuvos Lorzoriaus korpusas ir VšĮ “Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras”.

LiveHistory, 23/09/2020

Project LT-RU-1-042 “LiveHistory: Reconstruction of the common history – thousand years ago”, prepared under 2014-2020 Lithuania–Russia Cross-border Cooperation Programme, continues its activity.
The Lithuanian Lazarus Corps (Lith. Lietuvos Lozoriaus korpusas) and the Institution “Cultural Heritage Reconstruction Centre” (lith.: VšĮ „Kultūros paveldo rekonstrukcijos centras“) won the tender for the production of the elements (mobile constructions) of the mobile constructions exposition „Curonian Village“ of the upgrading Curonian 9th – 12th century settlement.